Gweithdy Gohiriwyd - Workshop Postponed


Mae’n ddrwg gen i, ond mae’n rhaid i ni ohirio gweithdy 'Rhoi Sain ar Bapur' dydd Sadwrn. Bydda i'n rhanu y dyddiad newydd yn fuan...


I'm really sorry, but we have to postpone the 'Putting Sound on Paper' workshop on Saturday. I'll share the new date soon...


Ailsa X

1 view

Recent Posts

See All

GALWAD STORÏWYR

GALWAD STORÏWYR MAPIO SAIN EIN 5 MILLTIR SGWÂR Fel rhan o'i prosiect 'Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr', mae'r cerddor a storïwr sy'n dod i'r amlwg, Ailsa Mair Hughes yn gwahodd dau storïwr ychwanegol s

© 2017 Ailsa Mair Hughes