top of page

Gweithdy Gohiriwyd - Workshop Postponed


Mae’n ddrwg gen i, ond mae’n rhaid i ni ohirio gweithdy 'Rhoi Sain ar Bapur' dydd Sadwrn. Bydda i'n rhanu y dyddiad newydd yn fuan...


I'm really sorry, but we have to postpone the 'Putting Sound on Paper' workshop on Saturday. I'll share the new date soon...


Ailsa X

5 views0 comments

Recent Posts

See All

टिप्पणियां


bottom of page