Every time someone sends me something for the sound-map I get SOOO excited! I wanted to share some of the contributions so far so you can see how varied they are - and should be!

one of my early soundmaps, done from my bedroom window in Machynlleth on a stormy day, 'longing for a gust of wind to blow the noise of traffic away'


Every time someone sends me something for the sound-map I get SOOO excited! I wanted to share some of the contributions so far so you can see how varied they are - and should be!


Just to recap, the invitation is to send in DRAWINGS (which can be very very abstract lines and squiggles OR 'figurative' depictions of what you are hearing in your 5 mile radius, eg drawing the birds or trees etc around you...)


WRITINGS in response to the sounds you here in your 5 mile radius - which can be notes on what you are or think you are hearing, OR free-flow words that come as you are listening


RECORDINGS - you can make short recordings on your phone or other portable device, which I will then put up on the Wild Notes Wales Soundcloud page so that others can share your soundscape!


You are also invited to draw and write in response to others' recordings which have been shared through the Wild Notes Wales Soundcloud page from all around Wales...


...AND there is also the option to write and draw from your MEMORY of soundscape around your home, or a home you have connected to deeply in Wales, whether or not you now live there.


So, lots of flexibility to join in... I would be overjoyed if you wanted to take part!

See my post HERE for optional, more detailed instructions on soundmapping

CYMRAEG YMA!


a sound map made by Sarah Roberts, Aberystwyth, during the project's workshop with visual artist Penny Tristram, exploring different ways of making marks on paper in response to sounds we could hear from our homes there and then.


this one was done by Rosemary Hughes in Monmouth, during the project's WILD SOUNDSCAPE ID workshop with Ben Porter, when we were responding to an exercise of listening to different excerpts of birdsong in a video Ben had made during Spring 2020 on the Llyn Peninsula. The graphic lines drawn directly in response to sound also naturally make good material to musically!


Sound map from storyteller Cath Little, by the river Taff in Cardiff... You can mix drawing and words to go with it!


MORE SOON... KEEP THEM COMING!


You can hear the beautiful recordings that are growing in number here: www.soundcloud.com/wildnoteswalesGWEITHDY ARBENNIG - LLEUAD LLAWN CYHYDNOS SPECIAL WORKSHOP - EQUINOX FULL MOON Dydd Iau 1af, Hydref, 7-9yn / Thursday 1st October, 7-9pm Mae trydydd gweithdy ym mhrosiect 'Mapio Sain ein 5 Milltir Sgwâr' Ailsa yn taflu goleuni ar ein lle gwyllt yn nhirwedd sain ein hunain. The third workshop of Ailsa's project 'Soundmapping Our 5 Square Miles', here we shine a light on our own wild place in the soundscape....


Archwiliad i leisio'ch gwylltineb mewnol, mewn cysylltiad â'r dirwedd a rhywogaethau eraill o'ch cwmpas, egni'r lleuad llawn ac egni eich gilydd!  Mi fydd eich tiwtoriaid Bethan Lloyd (o ysgol 'WILD VOICE') ac Ailsa Mair Hughes yn eich tywys trwy siwrnai o wneud sain, gan eich annog i ddatgloi eich llais mewn ffyrdd efallai na fyddech efallai wedi dychmygu. Dysgwch i'w ryddhau! RHODDION DS: rydym yn argymell defnyddio ffôn smart (gyda data sydd ar gael) i'r sesiwn Zoom yma, y gallwch gymryd gyda chi ar anturiaethau byr yn ystod y gweithdy, ond nid yw'n hanfodol. Byddwn yn gweithio gyda'r hyn sydd gennym. Mwy am Bethan: https://www.bethanlloyd.net/workshops Mwy am Ailsa: www.ailsamairsong.com Yn agored i bawb (pun a fyddech chi'n galw'ch hun yn ganwr ai peidio


*********COFRESTRWCH YMA: wildnoteswales@icloud.com*********** Gweler www.wildnotes.earth/blog i gael mwy o wybodaeth am y prosiect a gweithdai eraill *****************


An exploration into vocalising your inner wildness, in connection with the landscape and other species around you, the full moon energy and each other! Tutors Bethan Lloyd (from the WILD VOICE school) and Ailsa Mair Hughes will guide you through a journey of sound-making, encouraging you to unlock your voice in ways you might well not have imagined. Learn to let it out! DONATIONS NB: We recommend using a smart phone (with available data) for this Zoom session, which you can take with you on short adventures during the workshop, but it is not essential. We will work with what we have. More about Bethan's work: https://www.bethanlloyd.net/workshops More about Ailsa: www.ailsamairsong.com Open to all (whether or not you would call yourself a 'singer')


********REGISTER HERE: wildnoteswales@icloud.com**********GALWAD STORÏWYR

MAPIO SAIN EIN 5 MILLTIR SGWÂR

Fel rhan o'i prosiect 'Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr', mae'r cerddor a storïwr sy'n dod i'r amlwg, Ailsa Mair Hughes yn gwahodd dau storïwr ychwanegol sy'n byw yng Nghymru i gymryd rhan yn y broses o wneud mapiau sain o'u hamgyllchedd lleol ac i greu darn perfformiad byr (20-30munud) mewn ymateb i hyn. Gall y darn gynnwys recordio seinwedd, cerddoriaeth ac mae'n agored iawn i arddull adrodd straeon unigol.

Mae gan Ailsa ddiddordeb arbennig mewn clywed ganddo:

Storïwyr Dwyieithog (Cymraeg – Saesneg)

Storïwyr Lleiafrifoedd ethnig

Storïwyr Du

Storïwyr LGBTQIA

Storïwyr Anabl

Storïwyr Ifanc

Storïwyr Hŷn

Storïwyr Sy'n Dod i'r Amlwg

Storïwyr yr effeithyr arnynt yn wrthwynebus gan y pandemig cofid

Storïwyr sydd â chysylltiad penodol â'u tirwedd leol neu a hoffai'r cyfle i feithrin hyn.

Bydd y perfformiad canlyniad yn cael ei rannu ar-lein yng nghylch adrodd straeon misol Ailsa 'Stone Soup”- a gynigir drwy'r platfform Zoom – ar Ddydd Sadwrn, Tachwedd 14eg, 2020, 6-8yn, a fydd yn cael ei recordio ac ar gael ar-lein i eraill i fwynhau wedyn.

FFI: £250/ storïwr

Gwnewch gais i Ailsa erbyn Medi 30ain, 2020, gan dddarpari'r manylion hyn:

Cofiant byr

Pam yr hoffech chi fod yn rhan o'r prosiect

Pa rinweddau arbennig y gallech chi ddod â nhw

Eich perthynas â'ch hamgylchedd lleol

Unrhyw ddolenni i enghreifftiau o'ch gwaith ar-lein ( os oes gennych rai)

Ebost: wildnoteswales@icloud.com

Blog Prosiect: www.wildnotes.earth/blog

Gweler y wybodaeth atodedig a blog Ailsa i gael mwy o fanylion ar y prosiect. Yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu a hi yn y cyfeiriad uchod gyda'g unrhyw gwestiynau.

www.ailsamairsong.com

Cefnogwyd y cynllun yma gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi rhannu £600 miliwn er mwyn cefnogi cymunedau led-led y DU yn ystod y cyfnod clo.

© 2017 Ailsa Mair Hughes