top of page

Dod yn Seinwedd Wyllt - Becoming Wild Soundscape

GWEITHDY ARBENNIG - LLEUAD LLAWN CYHYDNOS SPECIAL WORKSHOP - EQUINOX FULL MOON Dydd Iau 1af, Hydref, 7-9yn / Thursday 1st October, 7-9pm Mae trydydd gweithdy ym mhrosiect 'Mapio Sain ein 5 Milltir Sgwâr' Ailsa yn taflu goleuni ar ein lle gwyllt yn nhirwedd sain ein hunain. The third workshop of Ailsa's project 'Soundmapping Our 5 Square Miles', here we shine a light on our own wild place in the soundscape....


Archwiliad i leisio'ch gwylltineb mewnol, mewn cysylltiad â'r dirwedd a rhywogaethau eraill o'ch cwmpas, egni'r lleuad llawn ac egni eich gilydd!  Mi fydd eich tiwtoriaid Bethan Lloyd (o ysgol 'WILD VOICE') ac Ailsa Mair Hughes yn eich tywys trwy siwrnai o wneud sain, gan eich annog i ddatgloi eich llais mewn ffyrdd efallai na fyddech efallai wedi dychmygu. Dysgwch i'w ryddhau! RHODDION DS: rydym yn argymell defnyddio ffôn smart (gyda data sydd ar gael) i'r sesiwn Zoom yma, y gallwch gymryd gyda chi ar anturiaethau byr yn ystod y gweithdy, ond nid yw'n hanfodol. Byddwn yn gweithio gyda'r hyn sydd gennym. Mwy am Bethan: https://www.bethanlloyd.net/workshops Mwy am Ailsa: www.ailsamairsong.com Yn agored i bawb (pun a fyddech chi'n galw'ch hun yn ganwr ai peidio


*********COFRESTRWCH YMA: wildnoteswales@icloud.com*********** Gweler www.wildnotes.earth/blog i gael mwy o wybodaeth am y prosiect a gweithdai eraill *****************


An exploration into vocalising your inner wildness, in connection with the landscape and other species around you, the full moon energy and each other! Tutors Bethan Lloyd (from the WILD VOICE school) and Ailsa Mair Hughes will guide you through a journey of sound-making, encouraging you to unlock your voice in ways you might well not have imagined. Learn to let it out! DONATIONS NB: We recommend using a smart phone (with available data) for this Zoom session, which you can take with you on short adventures during the workshop, but it is not essential. We will work with what we have. More about Bethan's work: https://www.bethanlloyd.net/workshops More about Ailsa: www.ailsamairsong.com Open to all (whether or not you would call yourself a 'singer')


********REGISTER HERE: wildnoteswales@icloud.com**********13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page