top of page

Y MAP SAIN

Updated: May 7, 2021
Ymunwch â mi ac eraill y dydd Gwener nesaf hwn I WRANDO A GWYLIO YN LLAWN am y tro cyntaf ar y darn adrodd straeon cerddorol olaf ar gyfer fy mhrosiect 'Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr', sy'n cymryd ysbrydoliaeth o ymatebion creadigol i fannau sain lleol pobl o bob rhan o Gymru dros y tri thymor diwethhaf.

Mae'n dechrau gyda thaith sain (sain yn unig) i mewn i ogof o'r dychymyg; yn symud ymalen at stori wreiddiol am ferch sy'n dod yn gasglwr caneuon mwyaf anarferol Cymru; yna, i ail-adrodd y hanes gwerin 'Cantre'r Gwaleod' (daw'r cysylltiad yn amlwg); ac yn olaf, perfformiad sy'n dod â'n Map Sain ar y cyd yn ôl yn fyw, gyda soddgrwth, llais a phedl dolen.

Mae cymaint o waith wedi mynd mewn i'r prosiect epig hwn – gyda sgiliau ffilmio gwych a hyblygrwydd Ashley Leung (Tiny House Creatives), mentora adrodd straeon gyda Lisa Schneidau, recordiaidau bsain gwyllt a rhywfaint o luniau ffilm gan Ben Porter, arweiniad celf paratoadol a mapiau sain gan Penny Tristram, cymorth technoleg sain gan Badger Brown, cyfieithu anhygoel o hael a chefnogaeth Gymraeg gan Annie Suganami, perfformiadau anhygoel gan y storïwyr Bevin Magama a Fiona Collins a'r cerddor Bethan Lloyd yn ein digwyddiad 'Cawl Carreg' ym mis Hydref, a chyfraniadau cyfranogwyr o bob rhan o Gymru, a anfonodd eu lluniadau, eu geiriau a'u recordiadau sain eu hunain i ddod yn rhan o hyn.

Beth am wrando a gwylio gyda'n gilydd? neu os ydych chi eisoes wedi clywed/ gwylio'r rhannau cyntaf yna munwch yn hwyrach ar yr amseroedd penodol)

Gan ddechrau am 8yn ddydd Gwener 7ed Mai...gwnewch eich hun yn gyfforddus, dewch â'ch clustffonau a'ch cyfnodolyn! cynnau cannwyll?

<<<EWCH I FLOG Y PROSIECT DDYDD GWENER I GAEL Y DOLENNI>>>

www.wildnotes.earth/blog

Y RHAGLEN:

8yn: Yr Ogof Olaf (SAIN)

DOLEN:

https://soundcloud.com/wildnoteswales/yr-ogof-olaf-taith-sain-final-the-last-cave-sound-journey

8.20yn: Daliwch ati i dynnu llun os dymunwch/ gwnewch baned os dymunwch/ cymerwch potel wydr ( p'un a oes ganddo ddiod ynddo neu beidio). Yna ewch i YouTube@Ailsa Mair Arts i wylio'r gweddill.

8.30yn: Gwrando Am Iwtopia – Stori Las (FFILM)

https://youtu.be/24Y5l-9M7vo

8.50yn:ymarferwch chwarae nodyn ar eich potel/ dewch o hyd i ychydig o ddŵr i ganu ag ef)

9.00yn: Gwrando Am Iwtopia- Stori Mererid (FFILM)

DOLEN:

https://youtu.be/oGIQCU0_XSU

9.25yn: egwyl cysur / mae'n gynnig I chi arlunio/ ysgrifennu yn eich cyfnodolyn...

9.30yn: Y Map Sain ( FFILM)

DOLEN: https://youtu.be/Ta9VUpjtjMQ

WEDI HYNNY: gadewch sylwadau / e-bostiwch eich adborth, ac unrhyw luniadau rydych chi am eu rhannu!

wildnoteswales@icloud.com


19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page