top of page

Y MAP SAIN

Updated: May 7, 2021
Ymunwch â mi ac eraill y dydd Gwener nesaf hwn I WRANDO A GWYLIO YN LLAWN am y tro cyntaf ar y darn adrodd straeon cerddorol olaf ar gyfer fy mhrosiect 'Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr', sy'n cymryd ysbrydoliaeth o ymatebion creadigol i fannau sain lleol pobl o bob rhan o Gymru dros y tri thymor diwethhaf.


Mae'n dechrau gyda thaith sain (sain yn unig) i mewn i ogof o'r dychymyg; yn symud ymalen at stori wreiddiol am ferch sy'n dod yn gasglwr caneuon mwyaf anarferol Cymru; yna, i ail-adrodd y hanes gwerin 'Cantre'r Gwaleod' (daw'r cysylltiad yn amlwg); ac yn olaf, perfformiad sy'n dod â'n Map Sain ar y cyd yn ôl yn fyw, gyda soddgrwth, llais a phedl dolen.


Mae cymaint o waith wedi mynd mewn i'r prosiect epig hwn – gyda sgiliau ffilmio gwych a hyblygrwydd Ashley Leung (Tiny House Creatives), mentora adrodd straeon gyda Lisa Schneidau, recordiaidau bsain gwyllt a rhywfaint o luniau ffilm gan Ben Porter, arweiniad celf paratoadol a mapiau sain gan Penny Tristram, cymorth technoleg sain gan Badger Brown, cyfieithu anhygoel o hael a chefnogaeth Gymraeg gan Annie Suganami, perfformiadau anhygoel gan y storïwyr Bevin Magama a Fiona Collins a'r cerddor Bethan Lloyd yn ein digwyddiad 'Cawl Carreg' ym mis Hydref, a chyfraniadau cyfranogwyr o bob rhan o Gymru, a anfonodd eu lluniadau, eu geiriau a'u recordiadau sain eu hunain i ddod yn rhan o hyn.


Beth am wrando a gwylio gyda'n gilydd? neu os ydych chi eisoes wedi clywed/ gwylio'r rhannau cyntaf yna munwch yn hwyrach ar yr amseroedd penodol)


Gan ddechrau am 8yn ddydd Gwener 7ed Mai...gwnewch eich hun yn gyfforddus, dewch â'ch clustffonau a'ch cyfnodolyn! cynnau cannwyll?


<<<EWCH I FLOG Y PROSIECT DDYDD GWENER I GAEL Y DOLENNI>>>


Y RHAGLEN:


8yn: Yr Ogof Olaf (SAIN)

DOLEN:


8.20yn: Daliwch ati i dynnu llun os dymunwch/ gwnewch baned os dymunwch/ cymerwch potel wydr ( p'un a oes ganddo ddiod ynddo neu beidio). Yna ewch i YouTube@Ailsa Mair Arts i wylio'r gweddill.


8.30yn: Gwrando Am Iwtopia – Stori Las (FFILM)


8.50yn:ymarferwch chwarae nodyn ar eich potel/ dewch o hyd i ychydig o ddŵr i ganu ag ef)

9.00yn: Gwrando Am Iwtopia- Stori Mererid (FFILM)

DOLEN:


9.25yn: egwyl cysur / mae'n gynnig I chi arlunio/ ysgrifennu yn eich cyfnodolyn...


9.30yn: Y Map Sain ( FFILM)


WEDI HYNNY: gadewch sylwadau / e-bostiwch eich adborth, ac unrhyw luniadau rydych chi am eu rhannu!23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page