top of page

Mapio Sain Cymru - Ysgogiadau creadigol yn ystod y ‘Cyfnod Cau Tân’

Updated: Oct 27, 2020

Bydd ysgogiadau o 'Mapio Sain' bob dydd yn ystod y cyfnod-clo yma – i'w ryddhau ar ddechrau'r 'Cyfnod Cau Tân”, i swyno ein clustiau i wrando'n ddyfnach i'r pum milltir sgwâr o amgylch ein cartref.  Pa ddeunyddiau celf bynnag sydd gennych – gallai hyn fod yn unrhyw beth o becyn grawnfwyd ac ychydig o bensiliau lliwio i ystod eang o baent ayb!


Rhannwch eich darluniau ayb efo ‘#mapsain’ & @wildnoteswales

Os ydych chi'n eisiau, anfonwch eich Mapiau Sain i mi yma, hefyd:

wildnoteswales@icloud.com


Yna bydda i'n dewis amrywiaeth o gyfraniadau i ddod yn rhan o berfformiad adrodd straeon cerddorol, gan wehyddu edafedd llawer o seinweddau sain a straeon o bob rhan o Gymru i ddweud ein profiad cydweithredol.


Ffindiwch yr ysgogiadau llawn bob dydd ar Instagram a Facebook @wildnoteswales

llun: Penny Tristram
Cefnogwyd y cynllun yma gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi rhannu £600 miliwn er mwyn cefnogi cymunedau led-led y DU yn ystod y cyfnod clo.

39 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page