top of page

GWRANDO AM IWTOPIA /// LISTENING FOR UTOPIA:

Yn Cyflwyno / Introducing:gan / by Ailsa Mair Hughes & team /tîm

ffilm / film : Ashley Leung


1

Stori Las

The Story of Las

Stori / Story & Cerddoriaeth / Music - Ailsa Mair Hughes

Ffeindiwch y stori yma / Find the story here: https://youtu.be/24Y5l-9M7vo


2

Stori Mererid

(Ail-ddychymig Ailsa o chwedl Cantre'r Gwaelod)

Mererid's Tale

(Ailsa’s re-imagination of the myth of Cantre’r Gwaelod)

YN DOD YN FUAN IAWN! COMING VERY SOON!

Cerddoriaeth / Music - Ailsa Mair Hughes, gyda chyfraniadau recordio maes gan Ben Porter, Fiona Collins ac eraill o bob rhan o Gymru / with field recording contributions by Ben Porter, Fiona Collins and others from around Wales


Diolch yn fawr i / Big thanks to :

Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council Wales

Y Loteri Genedlaethol / The National Lottery

Ashley Leung, Tiny House Creatives – ffilm, film

Lisa Schneidau – mentora/ mentoring

Ben Porter – rhai recordiadau bywyd gwyllt a lluniau (canu morloi, heidio adar) / some wildlife recordings & footage (singing seals, flocking birds…)

Penny Tristram – archwilio map-sain / sound-map exploration

Badger Brown – cymorth technoleg sain / sound technology assistance

Annie Suganami – cyfieithu / translation

Peter Stevenson – adborth ac anogaeth / feedback & encouragement

Sianed Jones – clip ffilm a graffiti drws / film clip & door graffiti


Pawb a gyfrannodd fapiau sain, gan gynnwys / everyone who contributed sound-maps, including:

Fiona Collins, Carrog

Bevin Magama, Caerdydd/Cardiff

Cath Little, Caerdydd/Cardiff

Peter Stevenson, Aberystwyth

Rosemary & Steve Hughes, Trefynwy/Monmouth

Eloise Gynn, Llantrisant

Jacqui Onions, Rhondda

Fin Jordao & Steph Robinson, Abercegir

Penny Tristram, Derwenlas


///

Os gwnaethoch fethu clywed Rhan 1, 'Yr Ogof Olaf', gallwch wrando yma i gyflwyno'ch hun i'r stori:

If you missed hearing Part 1, 'The Last Cave', you can listen here to introduce yourself to the story:

/// Blog y prosiect / Project Blog: www.wildnotes.earth/blog

Cefnogwyd y cynllun yma gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

This project was made possible through funding from the Arts Council of Wales’s National Lottery Fund.

Mae'r Loteri Genedlaethol yn cefnogi pobl, prosiectau a chymunedau yn ystod y cyfnod anodd yma.

The National Lottery is playing a critical role in supporting people, projects and communities during these challenging times.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page