top of page

GALWAD STORÏWYR

GALWAD STORÏWYR

MAPIO SAIN EIN 5 MILLTIR SGWÂR

Fel rhan o'i prosiect 'Mapio Sain Ein 5 Milltir Sgwâr', mae'r cerddor a storïwr sy'n dod i'r amlwg, Ailsa Mair Hughes yn gwahodd dau storïwr ychwanegol sy'n byw yng Nghymru i gymryd rhan yn y broses o wneud mapiau sain o'u hamgyllchedd lleol ac i greu darn perfformiad byr (20-30munud) mewn ymateb i hyn. Gall y darn gynnwys recordio seinwedd, cerddoriaeth ac mae'n agored iawn i arddull adrodd straeon unigol.

Mae gan Ailsa ddiddordeb arbennig mewn clywed ganddo:

Storïwyr Dwyieithog (Cymraeg – Saesneg)

Storïwyr Lleiafrifoedd ethnig

Storïwyr Du

Storïwyr LGBTQIA

Storïwyr Anabl

Storïwyr Ifanc

Storïwyr Hŷn

Storïwyr Sy'n Dod i'r Amlwg

Storïwyr yr effeithyr arnynt yn wrthwynebus gan y pandemig cofid

Storïwyr sydd â chysylltiad penodol â'u tirwedd leol neu a hoffai'r cyfle i feithrin hyn.

Bydd y perfformiad canlyniad yn cael ei rannu ar-lein yng nghylch adrodd straeon misol Ailsa 'Stone Soup”- a gynigir drwy'r platfform Zoom – ar Ddydd Sadwrn, Tachwedd 14eg, 2020, 6-8yn, a fydd yn cael ei recordio ac ar gael ar-lein i eraill i fwynhau wedyn.

FFI: £250/ storïwr

Gwnewch gais i Ailsa erbyn Medi 30ain, 2020, gan dddarpari'r manylion hyn:

Cofiant byr

Pam yr hoffech chi fod yn rhan o'r prosiect

Pa rinweddau arbennig y gallech chi ddod â nhw

Eich perthynas â'ch hamgylchedd lleol

Unrhyw ddolenni i enghreifftiau o'ch gwaith ar-lein ( os oes gennych rai)

Ebost: wildnoteswales@icloud.com

Blog Prosiect: www.wildnotes.earth/blog

Gweler y wybodaeth atodedig a blog Ailsa i gael mwy o fanylion ar y prosiect. Yn y cyfamser mae croeso i chi gysylltu a hi yn y cyfeiriad uchod gyda'g unrhyw gwestiynau.

www.ailsamairsong.com

Cefnogwyd y cynllun yma gan arian y Loteri Genedlaethol drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi rhannu £600 miliwn er mwyn cefnogi cymunedau led-led y DU yn ystod y cyfnod clo.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page