top of page

Dydd 8: Wild Sound / Day 8: Sain Wyllt

Updated: Nov 3, 2020

Ysgogiad heddiw - Sain Wyllt / Today’s Prompt - Wild Sound.

map sain / sound map : Eloise Gynn, Llantrisant


Ceisio'r gwyllt hyd yn oed yn y lleoedd mwyaf trefol, gwrandewch a darluniwch, ysgrifennwch - neu recordiwch - y synau o'r lle rydych chi'n ei alw'n gartref. 


Seeking the wild in even the most urban of places, listen and draw / write / record the sounds of the place you call home.

Cwestiwn: Beth sy'n wyllt? Question: What is wild? 

Rhannwch eich darluniau ayb efo ‘#mapsain’  @wildnoteswales

Share your pictures etc with the hashtag #mapsain  @wildnoteswales


Gwrandewch ar synau wyllt ar-lein / Listen to wild sounds online!:

www.soundcloud.com/wildnoteswales

Dyma mwy o ysbridoliaeth am gwneud mapiau sain: https://www.ailsamairsong.com/post/dewisol-cyfarwyddiadau-ar-gyfer-mapiau-sain

Here is more inspiration for making soundmaps:

https://www.ailsamairsong.com/post/optional-instructions-for-soundmappers

Rhannwch eich darluniau ayb efo ‘#mapsain’  @wildnoteswales

Share your pictures etc with the hashtag #mapsain  @wildnoteswales


Aberystwyth Beach, Oct 2020


20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page