top of page

Dydd 6 - Dŵr / Day 6 - Water

Dydd Sadwrn 31ain Hydref - Saturday 31st October


Ysgogiad heddiw - Dŵr / Today’s Prompt - Water  

Darluniwch mewn ymateb i ddŵr rhedegog - ysgrifennwch hefyd, os ydych chi’n eisiau...

Draw in response to running water.  Write words too if you wish - allow it to be freeflowing.

Dyma mwy o ysbridoliaeth am gwneud mapiau sain: https://www.ailsamairsong.com/post/dewisol-cyfarwyddiadau-ar-gyfer-mapiau-sain

Here is more inspiration for making soundmaps:

https://www.ailsamairsong.com/post/optional-instructions-for-soundmappers

Rhannwch eich darluniau ayb efo ‘#mapsain’  @wildnoteswales

Share your pictures etc with the hashtag #mapsain  @wildnoteswales
11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page