top of page

Dydd 2: Hoff Sain / Day 2: Favourite Sound


Llun fi- synau Tawel / my picture of 'Quiet' sounds, Machynlleth, Hydref 26 October


Tiwniwch mewn i'r byd o'ch amgylch trwy gydol y dydd ac, ar y diwedd, dewiswch rhywbeth i darlunio!


Tune into the world around you throughout the day and, at the end, choose something to draw!


Adar efallai yn eich gardd neu barc dinas, afon yn llifo, neu rwd coed ar daith cerdded leol. Beth bynnag chi'n mwynhau!


Birds, perhaps, in your garden or a city park, the flowing of a river, or the rustle of trees on a local walk. Whatever you enjoy!


Rhannwch eich darluniau ayb efo ‘#mapsain’ & @wildnoteswales Share your pictures etc with the hashtag #mapsain

NEU / OR Ebostiwch / share to: wildnoteswales@icloud.com


MWY O YSBRODOLIAETH YMA:


MORE INSPIRATION HERE:

23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page