top of page

Dydd 10: Taith Gerdded Sain / Day 10: Sound Walk


Os ewch chi allan heddiw, gwnewch restr y synau chi’n clywed - a wedyn, yn ôl gartref, gallwch ymateb iddynt trwy wneud marciau ar bapur, ysgrifennu geiriau, straeon neu atgofion, yn darlunio eich taith gerdded mewn sain.

NEU Darluniwch/Ysgrifennwch ymateb i recordiadau ar y tydalen Soundcloud ‘Nodau Gwyllt Cymru’: www.soundcloud.com/wildnoteswales

If you go out today, write a list of everything you hear - then back at home, respond to them by making marks on paper, writing words, stories or memories, drawing your walk in sound.  Maybe take an OS map with you and find some new places you haven’t been to before within your 5 miles radius- explore! 

OR Draw / write in response to sounds on the Wild Notes Wales soundcloud page: www.soundcloud.com/wildnoteswales

Rhannwch eich darluniau ayb efo ‘#mapsain’  @wildnoteswales

Share your pictures etc with the hashtag #mapsain  @wildnoteswales

Dyma mwy o ysbridoliaeth am gwneud mapiau sain: https://www.ailsamairsong.com/post/dewisol-cyfarwyddiadau-ar-gyfer-mapiau-sain

Here is more inspiration for making soundmaps:

https://www.ailsamairsong.com/post/optional-instructions-for-soundmappers

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page